Nova lokacija

U potrazi za novim lokacijama! 

  

Postanite još jedan od naših mnogobrojnih zadovoljnih zakupodavaca i poslovnih partnera! 

Pri odabiru novih lokacija uzimamo u obzir sledeće kriterijume: 

-    u gradovima sa više od 50.000 stanovnika 

-    ulični objekat u prizemlju  s izlogom 

-    300 m2  ili više - minimalno 200 m2,  prodajne površine u prizemlju objekta, 

     po mogućnosti bez većeg broja pregradnih zidova i nosećih stubova 

-    50-100 m2 skladišnog prostora (u produžetku prodajnog prostora, no skladišni 

     prostor se takođe može nalaziti i ispod ili iznad prodajnog) 

-    obavezan parkirališni prostor ukoliko su lokacije izvan centra 

  

Ukoliko posedujete prostor koji bi zadovoljio naše kriterijume, molimo Vas da nam  pošaljete Vašu ponudu 

popunjavanjem dole navedenog obrasca i mi ćemo ih svakako rado razmotriti: