Kako se prijaviti na radno mesto?

Dokumenta

Prijava za radno mesto sadrži sledeća dokumenta:

• propratno pismo

• biografiju

• fotografiju

• dokumenta (diploma itd.).

Ukoliko prijavu šaljete poštom, dokumenta stavite u jednu fasciklu. Vaša prijava treba da odražava Vašu individualnost. Stoga izbegavajte obrasce za prijave.Zainteresujte poslodavca Vašom prijavom. On treba da stekne utisak da ste baš Vi prava osoba za njegov tim! Redovno ažurirajte Vaša dokumenta (npr. datum na popratnom pismu i biografiji).

Popratno pismo

Ukoliko se prijavljujete na radno mesto za koje je raspisan konkurs pozovite se u pismu na isti. Objasnite kratko i sažeto zašto se prijavljujete i zašto ste baš Vi prava osoba za to radno mesto. Pazite na pravopis i gramatiku.

Dokumenta

Vašoj prijavi dodajte svedočanstva, potvrde o radu, potvrde o dodatnim kvalifikacijama i seminarima koje ste pohađali, preporuke i sl. Time dokumentujete Vaše tvrdnje iz prijave.

Prijavi priložite samo kopije dokumenata, nikada originale!