Podeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Održivi razvoj

Jedan od naših osnovnih principa glasi, da mi "kao zajednica delujemo za primer u našoj sredini". Zbog toga se konstantno bavimo temom održivosti. Pri tome, za nas nisu bitne prazne reči, već dela: 90 posto naših privatnih robnih marki dolaze iz centralne Evrope, velikim delom iz Nemačke ili Švajcarske. Time dm obezbeđuje radna mesta, smanjuje puteve transporta i kao rezutat posledično smanjuje CO2. Pored toga mi smo deo mreže podrške WWF (World Wide Fund For Nature) - jedne od najvećih nezavisnih organizacija za zaštitu životne sredine u svetu.


 

Eko oznake u dm-u 


 

Dok kupujete u jednoj od naših dm prodavnica, naići ćete na mnoštvo proizvoda sa eko oznakama. To je povezano sa činjenicom da polažemo veliku vrednost na ekološki održivo proizvedenu robu i želimo na ovaj način da je označimo na policama. Da biste u budućnosti znali šta se krije iza oznaka na našim proizvodima, mi smo napravili lakši pregled za Vas.

 

Oznaka za održivo čišćenje 

 

 

   

Oznaka za održivo čišćenje je dobrovoljna inicijativa kompanija širom Evrope, koje proizvode sredstva za pranje i čišćenje. Ako se oznaka nalazi na proizvodima, to znači da su oni proizvedeni isključivo pod kriterijumima održivosti i unutar celog ciklusa proizvodnje se obezbeđuje i kontroliše ravnoteža ekoloških, ekonomskih i socijalnih kriterijuma.  Ovu oznaku možete pronaći npr. kod naše dm marke za održavanje domaćinstva Denkmit.


 

NaTrue 


 


 

NaTrue-oznaka garantuje da su proizvodi koje kupujete, prirodni koliko je to moguće: Organizacija se zalaže za kvalitet i čistoću prave prirodne i organske kozmetike koja se sastoji samo od vode, prirodnih sastojaka i prirodno-identičnih supstanci. Naša privatna robna marka alverde prirodna kozmetika ima ovu NaTrue oznaku.


 

 dm - detelina o ekološkoj održivosti 


 


 


 

Predstavljamo Vam oznaku za životnu sredinu: na osnovu dm - deteline o ekološkoj održivosti sa plavim ivicama, možete vizuelno prepoznati ekološke aspekte određenog proizvoda ili njegove ambalaže. Ova oznaka govori da smo postavili stroga pravila za sastojke, pakovanja i procese proizvodnje naših proizvoda i da ih konstantno poboljšavamo. 


 

Bio 


 

Sa Bio oznakom su označeni proizvodi poput sastojaka proizvoda iz organske proizvodnje.  Ovde su održiva proizvodnja i dobrobiti životinja u prvom planu.

 


 

Plavi anđeo 


 


 


 

Oznaka Plavi anđeo  je prva i najstarija oznaka na svetu za ekološke proizvode i njihova uređenja. Više od 35 godina ova oznaka stoji kao znak između ostalog, i za racionalnu upotrebu sirovina, nisku potrošnju energije i mogućnost za ekološko odlaganje. Proizvodi sa oznakom Plavog anđela, se sastoje na primer od recikliranih materijala i na taj način doprinose održivom korišćenju resursa.


 

FSC® 


 


 


 

FSC® je zaštitni znak i označava proizvode napravljene od drveta i papira, koji su proizvedeni u skladu sa važećim ekološkim i socijalnim standardima širom sveta. Strogim kriterijumima za upravljanje životnom sredinom su izbegnute nekontrolisane seče, kršenje ljudskih prava ili preveliko opterećenje životne sredine.


 

  

PEFC 


 


 

Oznaka PEFC-Instituta garantuje da drvo i proizvodi od papira dolaze iz održivo uređenih šuma. Posebna pažnja je posvećena, između ostalog, da šume budu ponovo presađene ili da na svim radovima u šumama budu zastupljeni visoki standardi zaštite na radu svih radnika.

 


 

GOTS 


 

  


 

"Globalni Organski Tekstilni Standard" (GOTS) je jedan od najvećih sertifikata koji prirodni tekstil može da ima. Oznaka stoji za najbolji kvalitet bez štetnih sastojaka i kvalitet organski gajenih prirodnih vlakana i zahteva poštovanje društvenih kriterijuma na svim fazama prerade tekstila, - konfekcije i trgovine, u kojima su radnici zaposleni. Jednom godišnje se proizvodni pogoni duž proizvodnog lanca proveravaju - od uzgoja organskog pamuka do finalnog proizvoda - u skladu sa standardima.


 

Poverenje u tekstil – Öko ® Tex Standard 100 


 


 

Oznaka "Poverenje u tekstil - testirano na štetne supstance prema Öko-TEX® Standardu 100" označava odeću bezbednu za zdravlje. Međunarodno Öko-Tex® Udruženje širom sveta sertifikuje proizvode koji  postavljaju i propisuju zakonske granice supstanci štetnih po zdravlje. Tekstili za bebe i decu moraju da ispune visoke zahteve. Nezavisni instituti proveravaju tekstil na: zakonski zabranjene supstance kao što su kancerogene boje - regulisana materija kao što je plastika - hemikalije štetne po zdravlje - parametre za zdravstvenu zaštitu, na primer, fiziološka pH vrednost. Svake godine se ažuriraju kriterijumi ispitivanja i granice i prilagođavaju se najnovijim istraživanjima.


 

BSCI 


 


 

Business Social Compliance – skraćeno BSCI - je evropska inicijativa maloprodajnih i uvozno orijentisanih kompanija. Ima za cilj poštovanje ljudskih i radnih prava u proizvodnim pogonima i sprečavanje diskriminacija žena. Da bi se to postiglo, članovi BSCI-a su podvrgnuti testu dobrovoljne samokontrole.


 

Veganski cvet  


 

Proizvodi koji su označeni veganskim cvetom su sertifikovani u skladu sa kriterijumima Udruženja vegana u Velikoj Britaniji. Time se garantuje da ne sadrže životinjske sastojke, niti da se izvode eksperimenti na životinjama.