Mi, dm drogerie markt GmbH ( u daljem tekstu „ kompanija“) upravljaćemo svim korisničkim informacijama u vezi sa primenom „ dm drogerie“ aplikacije i svih pratećih usluga ( u daljem tekstu  „usluge“), u skladu sa sledećim informacijama.

Prikupljene informacije 

Kompanija će prikupiti sledeće informacije o korisnicima:

Korisničke informacije 

1)    Informacije o uređaju ( OS tip, serijski broj, mobilno ID oglašavanje, informacije o hardveru, itd), tip pregledača, i jezik pregledača.

2)    Anonimni podaci o lokaciji, uključujući ali i ne ograničavajući se na korisnikovu geo-lokaciju i wifi mrežu sa kojima su korisnici povezani.

Svrha korisničkih informacija 

Prikupljene korisničke informacije će se koristiti u sledeće svrhe:

1)    Za objedinjavanje analitike i istraživanje tržišta

2)    Za razvijanje novih usluga i poboljšanje postojećih

Automatsko prikupljanje informacija 

Aplikacija može automatski da prikuplja određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnih uređaja koji se koristi, mobilni jedinstveni ID uređaj, IP adresa mobilnog uređaja, mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji se koristi, trenutni GPS položaj uređaja i informacije o načinu na koji koristite aplikaciju. Aplikacija prikuplja podatke o korišćenju aplikacijskih kategorija i vreme koji korisnik provede na aplikaciji

Kada posetite mobilnu aplikaciju, mi možemo da koristimo GPS tehnologiju ( ili drugu  sličnu tehnologiju), koja određuje vašu trenutnu lokaciju, grad u kome se nalazite, kao i mapu sa relevantnim lokacijama naših filijala. Mi koristimo vašu lokaciju kako bi vam pokazali najbliži i najbolji put do filijale. Mi nećemo deliti vašu trenutnu lokaciju sa ostalim korisnicima ili partnerima.

 Ako ne želite da koristite svoju lokaciju za ciljeve koje smo naveli u tekstu, trebalo bi da isključite uslugu lociranja koja se nalazi u podešavanju naloga ili u podešavanjima mobilnih telefona i/ili u okviru mobilne aplikacije.

Otkrivanje informacija 

Kompanija NEĆE otkriti podatke bez saglasnosti korisnika, sem ukoliko je to otkriveno trećoj stranki koja je sklapala ugovor pod obavezom kompanije kao što je i navdeno ili je u drugom slučaju zahtevano zakonom i propisima određene pravne službe sa kojom kompanija posluje.

 

Treća stranka koja sklapa ugovor 

Kompanija može angažovati treću ugovornu stranu da upravlja ličnim podacima koji su prikupljeni od korisnika kako bi se  postigla određena svrha u vezi sa korišćenjem servisa, ukoliko kompanija po želji odluči da je to neophodno. Kompanija će oceniti sposobnost treće strane , potpisati ugovor o poverljivosti podataka , i uspostaviti sistem za upravljanje prikupljenih informacija.

Zajedničko korišćenja podataka  

Kompanija može da koristi lične podatke korisnika sa poslovnim partnerom, pod uslovom da će kompanija obaveštavati korisnika o svrsi razmena informacija , ime poslovnog partnera i informacije koje će biti deljene.

Informacije o lokaciji 

Kompanija može da deli korisnikove anonimne podatke o lokaciji sa ostalim trećim stranama za oglašavanje, ukupnu analitiku kupaca, i svrhuistraživanja tržišta.

Privatnost dece 

Mi ne koristimo aplikaciju kako bismo sa namerom zahtevali podatke od tržišta za decu mlađu od 13 godina. Ako je roditelj ili staratelj uvideo da nam je njegovo dete poslalo informacije bez njegove saglasnosti, on ili ona bi trebalo da nas kontaktira na dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs. Mi ćemo izbrisati takve informacije iz naših sistema u što kraćem roku.

Pravo biranja ukoliko želite da učestvujete 

Možete zaustaviti prikupljanje informacija iz aplikacije veoma lako, tako što ćete deinstalirati aplikaciju. Možete koristiti standardni proces deinstaliranja , kao deo tvog mobilnog uređaja ili preko mobilne aplikacije. Takođe možete tražiti deinstaliranje putem maila dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs 

Modifikacije za ovu politiku privatnosti 

Ova politika privatnosti može biti povremeno prerađena. Obaveštenja će biti poslata korisnicima da seinformišu o promenama.

Upiti 

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili bilo kakvu žalbu ili komentar o tome kako kompanija upravlja korisničkim informacijama, molimo vas da pišete dmbgd@dm-drogeriemarkt.rs 

Impressum dm aplikacija

PDF, 180KB