U potrazi za novim lokacijama!

Postanite još jedan od naših mnogobrojnih zadovoljnih zakupodavaca i poslovnih partnera! 

 

Pri odabiru novih lokacija uzimamo u obzir sledeće kriterijume: 

-    u gradovima sa više od 50.000 stanovnika

-    ulični objekat u prizemlju  s izlogom

-    300 – 500 m2 prodajnog prostora u prizemlju objekta,

     po mogućnosti bez većeg broja pregradnih zidova i nosećih stubova

-    50-100 m2 skladišnog prostora (u produžetku prodajnog prostora, no skladišni

     prostor se takođe može nalaziti i ispod ili iznad prodajnog)

-    obavezan parkirališni prostor ukoliko su lokacije izvan centra

 

Našim budućim  zakupodavcima nudimo 

-Obostranu dugoročnu, zagarantovanu, sigurnu, i finansijski stabilnu saradnju

-Mogućnost preuzimanja radnika

-uređenje u stilu moderne evropske drogerije na visokoj estetskoj i funkcionalnoj osnovi a sve u skladu sa dm standardima poznatim širom Evrope

-pomoć pri završetku započete gradnje i adaptaciju objekta

 

Ukoliko posedujete prostor koji bi zadovoljio naše kriterijume, molimo Vas da nam  pošaljete Vašu ponudu, osnovu/nacrt objekta, fotografije objekta kao i same lokacije.

 

Vaše ponude možete nam dostaviti na:

dm-drogerie markt d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Novi Beograd

Odeljenje ekspanzije; n/r gđa. Martina Plavšić

Tel: 011/2062-900, Faks: 011/2062-935

e-mail: martina.plavsic@dm-drogeriemarkt.rs 

 

ili popunjavanjem dole navedenog obrasca i mi ćemo ih svakako rado razmotriti: FORMULAR